In bài viết

Đề xuất sửa quy định thời hạn tạm đình chỉ trung tâm đăng kiểm vi phạm

(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

11/04/2023 11:57
Đề xuất sửa quy định thời hạn tạm đình chỉ trung tâm đăng kiểm vi phạm - Ảnh 1.

Thay vì giới hạn thời hạn tạm đình chỉ từ 1-3 tháng như hiện nay, theo dự thảo, đơn vị đăng kiểm vi phạm sẽ bị tạm đình chỉ 3 tháng

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải đề xuất sửa sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 139/2018/NĐ-CP quy định về "Tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới", thay vì giới hạn thời hạn tạm đình chỉ từ 1-3 tháng như hiện nay, theo dự thảo, đơn vị đăng kiểm vi phạm sẽ bị tạm đình chỉ 3 tháng.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, việc quy định tạm đình chỉ có thời hạn từ 1 đến 3 tháng sẽ tạo ra sự tùy tiện trong việc xử lý vi phạm, điều này có thể dẫn đến nhận định thiếu khách quan, tiềm ẩn nguy cơ sinh ra tiêu cực của cơ quan quản lý.

Đơn vị đăng kiểm vi phạm bị đình chỉ 3 tháng

Vì vậy, tại dự thảo, Bộ Giao thông vận tải đề xuất đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ từng dây chuyền kiểm định 3 tháng nếu vi phạm một trong các lỗi sau:

1- Không đảm bảo một trong các điều kiện, yêu cầu, quy định tại Nghị định này và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm;

2- Có 2 lượt đăng kiểm viên bị tạm đình chỉ trong thời gian 12 tháng liên tục;

3- Phân công đăng kiểm viên kiểm định không phù hợp nội dung giấy chứng nhận đăng kiểm viên.

Bên cạnh đó, đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định 3 tháng nếu vi phạm một trong các lỗi sau:

1- Thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định, thẩm quyền;

2- Có từ 3 lượt đăng kiểm viên trở lên bị tạm đình chỉ hoặc từ 2 đăng kiểm viên trở lên bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên trong thời gian 12 tháng liên tục (trừ trường hợp bị thu hồi theo khoản 6 Điều 18).

Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tuệ Văn