In bài viết

Đề xuất tăng phí dự thi tuyển công chức, viên chức

(Chinhphu.vn) – Theo dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thu phí thi tuyển, thi nâng ngạch công chức và tương đương, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, phí dự thi tuyển công chức, viên chức được đề xuất từ 300.000 – 500.000 đồng/thí sinh/lần.

27/10/2015 14:29

Ảnh minh họa

Theo Thông tư liên tịch 163/2010/TTLT-BTC-BNV, hiện mức phí dự thi tuyển công chức, viên chức được áp dụng từ 140.000 – 260.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

Theo dự thảo, mức phí này được đề xuất tăng ở mức từ 300.000 – 500.000 đồng/thí sinh/lần. Kỳ thi có dưới 100 thí sinh, mức thu phí là 500.000 đồng/thí sinh/lần. Kỳ thi có từ 100 đến dưới 500 thí sinh, mức phí là 400.000 đồng/thí sinh/lần. Kỳ thi có từ 500 thí sinh trở lên, mức phí là 300.000 đồng/thí sinh/lần.

Dự thảo cũng đề xuất mức phí dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ 500.000 – 1.400.000 đồng/thí sinh/lần. Phí phúc khảo thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức 150.000 đồng/bài thi.

Cụ thể, mức thu phí dự thi tuyển công chức; phí dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được đề xuất thực hiện như sau: 

Stt

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu

I

Phí dự thi tuyển công chức, viên chức:

- Dưới 100 thí sinh

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh

- Từ 500 thí sinh trở lên

Đồng/thí sinh/lần

 

500.000

400.000

300.000

II

Phí dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (hạng I, hạng II, hạng III)

 

 

1

Nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I:

- Dưới 50 thí sinh

- Từ 50 đến dưới 100 thí sinh

- Từ 100 thí sinh trở lên.

Đồng/thí sinh/lần

 

 

1.400.000

1.300.000

1.200.000

2

Nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III:

- Dưới 100 thí sinh

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh

- Từ 500 trở lên

Đồng/thí sinh/lần

 

 

 

700.000

600.000

500.000

III

Phí phúc khảo thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Đồng/bài thi

150.000

 Hiện Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Thanh Hoài