In bài viết

Đề xuất trường học mang tên Võ Nguyên Giáp

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Đồng Hới, Quảng Bình, cho biết đã có văn bản trình UBND tỉnh Quảng Bình và Hội đồng Tư vấn đặt tên đường phố tỉnh về phương án đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

07/11/2013 14:50
Trường THPT chuyên Quảng Bình (trong ảnh) được đề xuất đổi tên thành Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp.

Tuyến đường được chọn dài hơn 7km, rộng 60m, trong tương lai là đường nối từ TP. Đồng Hới, qua huyện Quảng Ninh đến huyện Lệ Thủy, quê hương của Đại tướng.

Hai trường THPT đã có tờ trình gửi UBND tỉnh và HĐND tỉnh xin đổi tên từ Trường THPT Lệ Thủy thành Trường THPT Võ Nguyên Giáp; Trường THPT chuyên Quảng Bình thành Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp.

Nhật Nam