In bài viết

Đề xuất xác nhận liệt sĩ đối với ông Nguyễn Văn Tặng

(Chinhphu.vn) – Anh trai của bà Nguyễn Thị Hộp (TPHCM) tên là Nguyễn Văn Tặng, tham gia cách mạng ngày 24/6/1967, hy sinh ngày 16/12/1970 tại xã Long Nguyên, bờ sông Thị Tính, tỉnh Sông Bé khi đang áp giải tù binh từ Củ Chi đến trại giam tù binh của Quân khu 1, Sài Gòn – Gia Định.

08/06/2018 10:02
Ông Tặng được chôn cất tại chỗ, bên bờ sông Thị Tính, giấy báo tử của đơn vị đã được chuyển đến gia đình. Tuy nhiên, số giấy tờ này đã bị mất khi gia đình bà Hộp bị đánh bom. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, gia đình bà Hộp đã nhiều lần đi tìm hài cốt của ông Tặng nhưng không thành.

Năm 2014, bà Hộp đã làm đơn đề nghị công nhận liệt sĩ cho ông Tặng, gửi UBND xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TPHCM, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, bà Hộp đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét việc công nhận liệt sĩ với trường hợp anh trai của bà.

Về vấn đề này, qua nghiên cứu thông tin, UBND huyện Củ Chi, TPHCM thông báo nội dung giải quyết hồ sơ công nhận liệt sĩ cho anh của bà Nguyễn Thị Hộp (là ông Nguyễn Văn Tặng) như sau:

Căn cứ Công văn số 26372/SLĐTBXH-CS ngày 9/10/2017 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội TPHCM về việc báo cáo giải quyết đơn của bà Hộp gửi Văn phòng UBND Thành phố. Qua báo cáo, năm 2014 bà Hộp có gửi đơn đến Văn phòng UBND Thành phố, trên cơ sở đó, Văn phòng UBND Thành phố chuyển đơn đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét giải quyết trường hợp công nhận liệt sĩ cho ông Nguyễn Văn Tặng, sinh năm 1953, nguyên quán: Xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi.

Ngày 8/7/2014, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Ban Đại diện Chính sách huyện, UBND xã Trung Lập Thượng có buổi trao đổi với bà Hộp về trường hợp hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ cho ông Tặng (có biên bản làm việc).

Nội dung buổi làm việc, bà Hộp thông tin, vào năm 1996 có lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ cho ông Tặng gửi UBND xã Trung Lập Thượng, tuy nhiên do cán bộ chuyên trách Thương binh và Xã hội nhiều lần thay đổi, nên không rõ ai tiếp nhận hồ sơ của bà Hộp. Vì vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố đã hướng dẫn gia đình lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ cho ông Tặng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc Phòng.

Tuy nhiên hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ cho ông Tặng không đủ cơ sở giải quyết theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 3 Thông tư Liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP, cụ thể:

“Khoản 1: Danh sách liệt sĩ lưu tại cơ quan, đơn vị có ghi tên người hy sinh, hoặc giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý lập từ ngày 31/12/1994 trở về trước có ghi nhận là liệt sĩ hoặc hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu”.

“Khoản 2: Người hy sinh đã được chính quyền và nhân dân suy tôn đưa vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ nơi hy sinh, được gắn bia mộ liệt sĩ từ ngày 31/12/1994 trở về trước”.

Do đó, ngày 6/7/2016, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố có Công văn gửi Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin ý kiến giải quyết trường hợp xác nhận liệt sĩ đối với ông Nguyễn Văn Tặng.

Ngày 7/7/2016, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố có Công văn gửi Công an Thành phố về việc kiểm tra hồ sơ lưu tại đơn vị về trường hợp hy sinh của ông Nguyễn Văn Tặng (theo trình bày của bà Hộp, ông Tặng từng tham gia kháng chiến thuộc lực lượng An ninh T4, trước đây là lực lượng công an).

Ngày 15/8/2016, Công an Thành phố có Công văn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố về việc kiểm tra hồ sơ lưu tại Công an Thành phố về trường hợp hy sinh của ông Tặng.

Theo đó, Công an Thành phố có ý kiến Lực lượng An ninh T4 (Ban An ninh Khu Sài Gòn - Gia Định), là tiền thân của Công an TPHCM ngày nay. Qua kiểm tra danh sách các đồng chí từng công tác trong lực lượng An ninh T4 (ANT4) hiện đang lưu trữ tại Công an Thành phố thì không có trường hợp nào tên Nguyễn Văn Tặng và rà soát hệ thống quản lý thông tin lưu trữ hồ sơ cán bộ của Công an Thành phố thể hiện không có hồ sơ mang tên Nguyễn Văn Tặng thuộc lực lượng Công an TPHCM.

Trên cơ sở xác minh của Công an Thành phố, ngày 26/9/2016, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Thành phố có Công văn số 24141/SLĐTBXH-CS gửi bà Hộp về việc kiểm tra hồ sơ để xác minh trường hợp hy sinh của ông Tặng và thông báo chưa có cơ sở hướng dẫn bà Hộp lập hồ sơ xét công nhận liệt sĩ cho ông Tặng.

Theo hồ sơ, đơn vị công tác của ông Tặng là An ninh T4 Sài Gòn - Gia Định (là tiền thân của Công an TPHCM ngày nay), do đó, ngày 25/11/2016 UBND xã Trung Lập Thượng tiếp tục chuyển hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ của bà Hộp đến Công an huyện Củ Chi để tiếp tục tra cứu hồ sơ và xem xét giải quyết.

Ngày 21/9/2017, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố có Công văn về việc giải quyết hồ sơ xác nhận người có công theo Quyết định 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển toàn bộ hồ sơ nêu trên (bản phô tô) đến UBND huyện Củ Chi để giải quyết hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ của bà Hộp.

Ngày 25/9/2017, UBND xã Trung Lập Thượng họp lấy ý kiến nhân dân tại văn phòng ấp Sa Nhỏ, xã Trung Lập Thượng.

Ngày 21/10/2017, UBND xã Trung Lập Thượng có Biên bản tổng hợp kết quả niêm yết công khai về trường hợp đề nghị công nhận liệt sĩ đối với ông Nguyễn Văn Tặng.

Ngày 24/1/2018, UBND xã Trung Lập Thượng tổ chức họp hội đồng xác nhận người có công diện tồn đọng, kết quả tất cả thành viên trong hội nghị nhất trí 100% (12 người/12 người đồng ý).

Căn cứ hồ sơ làm việc của Hội đồng xác nhận hồ sơ tồn đọng diện người có công, UBND xã Trung Lập Thượng đã chuyển toàn bộ hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ của ông Nguyễn Văn Tặng đến Công an huyện Củ Chi thẩm tra giải quyết theo quy định vào ngày 18/5/2018 (do trước đây UBND xã Trung Lập Thương đã chuyển hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ của ông Tặng cho Công an huyện vào tháng 11/2016, tuy nhiên Công an huyện đã làm thất lạc hồ sơ gốc của ông Tặng), theo báo cáo tại Công văn số 155/UBND ngày 21/5/2018 của UBND xã Trung Lập Thượng về việc trả lời thông tin phản ánh của bà Nguyễn Thị Hộp.

Căn cứ Khoản 3, Điều 4 của Thông tư Liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP, ngày 29/5/2018, Công an huyện Củ Chi có Công văn số 1174/CACC-CTHC báo cáo, đề xuất Phòng TCCB/CATP Công an TPHCM thực hiện thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với ông Nguyễn Văn Tặng.

Chinhphu.vn