In bài viết

Đến 2015, Thanh Hóa có 1.250 trang trại chăn nuôi tổng hợp

(Chinhphu.vn) – Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, đến trung tuần tháng 5/2012, toàn tỉnh đã phát triển được 1.229 trang trại chăn nuôi tổng hợp.

22/05/2012 14:25


Ảnh minh họa
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa cho biết, những năm tới đây, Sở cùng các ban, ngành, địa phương tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi của tỉnh.

Cụ thể là thực hiện nhiều giải pháp như: Quy hoạch lại các vùng, trang trại chăn nuôi có quy mô lớn gắn với xây dựng các cơ sở chế biến, xử lý môi trường; đầu tư phát triển các cơ sở lai tạo, sản xuất giống, thức ăn chăn nuôi; quy hoạch, hình thành các vùng trồng nguyên liệu...

Phấn đấu đến năm 2015, tỉnh Thanh Hóa phát triển được 1.250 trang trại; trong đó có 75 trang trại có quy mô lớn, 250 trang trại có quy mô vừa và 925 trang trại có quy mô nhỏ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa cho biết, năm 2012, mục tiêu phát triển chăn nuôi tỉnh Thanh Hóa là: Tổng đàn bò: 280.000 con; tổng đàn trâu: 210.000 con; tổng đàn lợn: 1.000.000 con; tổng đàn gia cầm 19 triệu con; sản lượng thịt hơi các loại: 204.000 tấn, sản lượng trứng 50 triệu quả.

Giang Châu