In bài viết

Đi học liên tục trên 3 tháng không hưởng phụ cấp ưu đãi nghề

(Chinhphu.vn) – Ông Quang Minh (Cà Mau) được cử đi học chuyên khoa I theo hình thức tập trung tại tỉnh. Trong thời gian đi học ông vẫn đi làm bình thường và tham gia công tác phòng chống dịch, nên cơ quan vẫn chi trả phụ cấp ưu đãi nghề cho ông.

06/07/2023 07:02

Tuy nhiên, Sở Tài chính không quyết toán phần phụ cấp này nên ông Minh bị truy thu số tiền đã nhận. Ông Minh hỏi, như vậy có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Điều 3 Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập quy định thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế:

- Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;

- Thời gian đi học tập ở trong nước liên tục trên 3 tháng, không trực tiếp làm chuyên môn y tế theo nhiệm vụ được phân công đối với công chức, viên chức;

- Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên;

- Thời gian nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH;

- Thời gian tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác hoặc đình chỉ làm chuyên môn y tế từ 1 tháng trở lên;

- Thời gian được cơ quan có thẩm quyền điều động đi công tác, làm việc không trực tiếp làm chuyên môn y tế liên tục từ 1 tháng trở lên.

Như vậy, thời gian được cử đi đào tạo liên tục trên 3 tháng theo quyết định của cơ quan chủ quản, không làm chuyên môn y tế theo đề án vị trí việc làm và nhiệm vụ được phân công đối với công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền thì không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế.

Chinhphu.vn