In bài viết

Điểm nghề không được cộng vào điểm xét tuyển đại học

(Chinhphu.vn) - Thí sinh Hoàng Ngọc Ánh (Thanh Hóa) hỏi, thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT thì khi thi lại đại học ngành giáo dục mầm non thì điểm nghề, điểm khu vực có được cộng vào điểm xét tuyển đại học không?

11/08/2022 08:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Căn cứ vào Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 6/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì:

- Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh trình độ đại học bao gồm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng, vì vậy điểm nghề không được cộng vào điểm để xét tuyển.

- Điểm ưu tiên khu vực của thí sinh (nếu có) sẽ được cộng vào điểm để xét tuyển. Thí sinh được hưởng ưu tiên khu vực theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Chinhphu.vn