In bài viết

Điểm thi công chức bằng nhau, xác định người trúng tuyển thế nào?

(Chinhphu.vn) - Trường hợp có từ 2 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

21/04/2022 09:02

Theo phản ánh của bà Võ Thị Ngọc Chanh (Bà Rịa-Vũng Tàu), Điều 9 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định, trường hợp có 2 thí sinh bằng điểm ở chỉ tiêu cuối cùng thì việc xác định người trúng tuyển do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định.

Tuy nhiên, hiện chưa có hướng dẫn cụ thể các tiêu chí để người đứng đầu cơ quan tuyển dụng căn cứ quyết định như quy định thứ tự ưu tiên trong nâng ngạch công chức tại Điều 38. Bà Chanh đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức trong trường hợp bằng điểm thi vòng 2 đã được quy định tại Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP

"Trường hợp có từ 2 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển".

Theo đó, Nghị định đã xác định tiêu chí ưu tiên là người có điểm thi vòng 2 cao hơn thì được ưu tiên tuyển dụng. 

Đối với các tiêu chí khác tương tự như tiêu chí quy định tại Điều 38 về xác định người được nâng ngạch không quy định cụ thể trong các tiêu chí ưu tiên tuyển dụng được do đối với một số trường hợp đã được ưu tiên; một số trường hợp nếu quy định làm căn cứ để ưu tiên sẽ ảnh hưởng đến quyền có việc làm của công đân...

Do đó, nội dung này Nghị định đã giao quyền cho người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng căn cứ vào thực tế để toàn quyền quyết định việc lựa chọn người trúng tuyển.

Chinhphu.vn