In bài viết

Điểm ưu tiên với thí sinh dân tộc thiểu số cư trú tại KV1

(Chinhphu.vn) - Thí sinh Danh Thị Ka Nha (Sóc Trăng) là người dân tộc thiểu số, cư trú tại khu vực 1, thuộc nhóm ưu tiên 1. Thí sinh Nha hỏi, trong xét tuyển đại học, cao đẳng, thí sinh được cộng bao nhiêu điểm?

03/08/2015 17:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Như vậy trường hợp của thí sinh Danh Thị Ka Nha được cộng 3,5 điểm vào kết quả thi để xét tuyển. Về ưu tiên khu vực, sẽ căn cứ vào nơi học THPT khi thí sinh khai hồ sơ đăng ký dự thi và được phần mềm tuyển sinh xử lý; ưu tiên đối tượng thì thí sinh phải nộp giấy tờ ưu tiên khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Chinhphu.vn