In bài viết

Điện chia buồn

(Chinhphu.vn) - Được tin cựu Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Czech Karel Schwarzenberg qua đời, ngày 15/11, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Czech Jan Lipavsky ./.

15/11/2023 16:30

                                                                                                                        Theo Bộ Ngoại giao