In bài viết

Diễn đàn về 'Công nghiệp văn hóa, du lịch và phát triển địa phương'

(Chinhphu.vn) - Sáng 26/11, tại TP. Hội An (Quảng Nam), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam và Đại học Indiana Hoa Kỳ tổ chức Diễn đàn phát triển địa phương năm 2022 với chủ đề: “Công nghiệp văn hóa, du lịch và phát triển địa phương”.

26/11/2022 14:21
Để công nghiệp văn hóa, du lịch trở thành động lực phát triển của các địa phương - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Diễn đàn - Ảnh: VGP/Thế Phong

Dự Diễn đàn có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, cùng hơn 200 đại biểu các tỉnh, thành trong cả nước, các chuyên gia, nhà khoa học.

Phát biểu đề dẫn diễn đàn, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Hội nghị văn hoá toàn quốc năm 2021 đã thể hiện quan điểm nhất quán, xuyên suốt: "Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam là động lực quan trọng góp phần hiện thực hoá khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

Trong nền kinh tế thị trường, công nghiệp văn hóa là lĩnh vực biểu hiện tập trung của mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa; phát triển lĩnh vực này có ý nghĩa quan trọng giúp chuyển hoá nguồn tài nguyên mềm văn hoá thành những sản phẩm trên thị trường, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, lan tỏa giá trị di sản và đặc trưng văn hoá của mỗi địa phương.

Từ thực tiễn phát triển của các ngành công nghiệp văn hoá và du lịch của các địa phương, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đề nghị các nhà khoa học, các đại biểu tập trung chia sẻ, thảo luận ba vấn đề quan trọng: Xử lý hài hoà mối quan hệ giữa giữ gìn, bảo tồn và phát huy, phát triển; tăng cường nguồn lực đầu tư phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; phát triển có trọng tâm, trọng điểm một số ngành công nghiệp văn hóa.

Để công nghiệp văn hóa, du lịch trở thành động lực phát triển của các địa phương - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn phát triển địa phương năm 2022 - Ảnh: VGP/Thế Phong

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận, chia sẻ các thông tin, các bài học kinh nghiệm, những mô hình hay, cách làm sáng tạo và các kiến nghị giải pháp chính sách trong việc thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa và du lịch trở thành những động lực ngày càng quan trọng cho sự phát triển của các địa phương, các vùng, miền và cả nước.

Tại Diễn đàn, các đại biểu nghe Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng thông tin chuyên đề "Công nghiệp văn hoá, du lịch và phát triển địa phương"; GS.TS. Joana Woronkowicz, Đại học Indiana Hoa Kỳ với chủ đề "Phát triển kinh tế và các công trình văn hoá" và GS.TS. Julia Gamster, Đại học RMIT với chủ đề "Văn hoá và du lịch: Thách thức về sáng tạo".

Bên cạnh đó, Diễn đàn cũng thảo luận bàn tròn với chủ đề "Kinh nghiệm một số địa phương", đồng thời thảo luận mở về nội dung liên quan đến chủ đề của Diễn đàn lần này và giải pháp để gắn kết, phát triển địa phương./.

Thế Phong