In bài viết

Điện mừng Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Cộng hòa Nam Sudan

(Chinhphu.vn) - Nhân dịp ông James Pitia Morgan được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Cộng hòa Nam Sudan, ngày 2/10/2023, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng./.

02/10/2023 17:52

BNG