In bài viết

Điện thoại viên có thuộc nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm?

(Chinhphu.vn) – Bà Trần Thị Anh Thư (Kiên Giang) làm điện thoại viên được 24 năm 3 tháng. Vậy, bà có thuộc trường hợp làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm từ 15 năm trở lên không?

15/12/2021 11:02

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Nghề, công việc “Khai thác điện thoại (điện thoại viên cấp I, cấp II); khai thác phi thoại (điện thoại viên cấp I, cấp II)” được xếp điều kiện lao động loại IV theo Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Do bà Thư không nêu cụ thể công việc, điều kiện lao động của mình nên không có đủ cơ sở để kết luận về nghề, công việc bà đã làm.

Chinhphu.vn