In bài viết

Điều chỉnh chức danh nghề, công việc trên sổ BHXH thế nào?

(Chinhphu.vn) – Bà Đoàn Thị Hằng Nga làm việc tại Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, tiền thân là Công ty Khai thác, chế biến và xuất khẩu Titan, lĩnh vực hoạt động chính là khai thác, chế biến và kinh doanh các loại khoáng sản.

14/05/2020 07:02

Điều chỉnh, ghi đúng chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại

Căn cứ ngành nghề sản xuất kinh doanh chính và công việc thực tế đơn vị đã chuyển xếp lương, nâng lương cho CBCNV theo thang, bảng lương của Nghị định 26/1993/NĐ-CP ngày 23/5/1993, Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Hiện tại, trong sổ BHXH của người lao động chưa được ghi đúng tên gọi theo quy định tại các văn bản của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đối với công việc nặng nhọc, độc hại... nhưng các thang, bảng, lương, hệ số, nhóm, ngạch lương.... đơn vị đã xếp đúng theo lĩnh vực sản xuất kinh doanh, do đó ảnh hưởng đến chế độ chính sách (nhất là chế độ hưu trí trước tuổi).

Bà Nga hỏi, đơn vị cần làm gì để cơ quan BHXH đồng ý cho điều chỉnh chức danh nghề trong sổ BHXH cho người lao động? Với mỗi CBCNV đơn vị đã có các quyết định chuyển xếp, nâng lương có ghi rõ ngạch, nhóm, bậc, hệ số từng người nhưng chưa ghi rõ chức danh công việc.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 27 quy trình và Mục 2 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN. Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thành phần hồ sơ để đề nghị điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995 bao gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

Hồ sơ kèm theo gồm 1 trong các loại giấy tờ sau: Quyết định phân công vị trí công việc, hưởng lương; Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc và các giấy tờ khác có liên quan đến việc điều chỉnh.

Chinhphu.vn