In bài viết

Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước từ Bộ TT&TT sang Bộ GD&ĐT

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn từ Bộ Thông tin và Truyền thông sang Bộ Giáo dục và Đào tạo.

13/08/2020 14:16

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 (lĩnh vực chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề) của Bộ Thông tin và Truyền thông 20.682 triệu đồng; đồng thời, điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 (lĩnh vực chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề) của Bộ Giáo dục và Đào tạo 20.682 triệu đồng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan có liên quan triển khai thực hiện, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật.

Vũ Phương Nhi