In bài viết

Điều chỉnh giá nhiên liệu trong dự toán

(Chinhphu.vn) - Công ty cổ phần Xây dựng 304 (TP. Cần Thơ) trúng thầu xây dựng một công trình ở vùng không có điện, do đó Công ty đã thay thế động cơ điện bằng máy phát điện chạy dầu công suất tương đương như trong định mức dự toán công trình được chủ đầu tư duyệt lúc trúng thầu.

09/08/2012 15:21

Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Giám đốc Công ty hỏi: Đối với hợp đồng này, Công ty của ông có được điều chỉnh giá nhiên liệu trong dự toán theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Đối với hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, thì trong hợp đồng các bên thống nhất sử dụng máy phát điện chạy dầu thay thế điện lưới (do công trình thi công ở vùng không có điện) thì được điều chỉnh giá nhiên liệu của máy phát điện theo quy định của Thông tư 09/2008/TT-BXD.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời công dân gửi qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

>> Hướng dẫn điều chỉnh giá khi thay đổi vật liệu xây dựng

>> Hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu xây dựng do biến động giá