In bài viết

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Ngoại giao

(Chinhphu.vn) – Bộ Ngoại giao vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về công tác cán bộ.

27/10/2021 11:16

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao các quyết định: Tiếp nhận và điều động bà Nguyễn Thị Lan Anh, nguyên Tham tán Công sứ - Người thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại Anh làm Quyền Viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao. 

Điều động và cử bà Đặng Cẩm Tú, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao làm Quyền Giám đốc Trung tâm Thông tin, Tư liệu, Học viện Ngoại giao. 

Điều động bà Ngô Thanh Mai, Tổng Biên tập Tạp chí Quê hương, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin - Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. 

Tiếp nhận và điều động bà Trần Thanh Hương, nguyên Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Czech giữ chức Phó Chánh Văn phòng, Học viện Ngoại giao.

Điều động và bổ nhiệm bà Quản Thị Kiều Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Tổng hợp, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ. 

Tiếp nhận và điều động bà Nguyễn Quỳnh Mai, nguyên Tham tán Công sứ - Người thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại Nga giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Tổng hợp, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. 

Điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thuận, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Quê hương, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ thông tin - Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. 

Bổ nhiệm ông Đặng Khánh Linh, chuyên viên chính 1/8, Tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế. 

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu chúc mừng các cán bộ được nhận nhiệm vụ mới và cho rằng đây cũng là trọng trách, trách nhiệm mà Ban cán sự Đảng bộ, tập thể Lãnh đạo Bộ tin tưởng giao phó. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao bày tỏ tin tưởng các cán bộ mới được bổ nhiệm, điều động công tác sẽ tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, đoàn kết cùng tập thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.