In bài viết

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Kho bạc Nhà nước

(Chinhphu.vn) – Lãnh đạo Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước vừa trao các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự.

04/05/2019 21:05

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn trao quyết định và chúc mừng bà Nguyễn Thị Thanh Hương.

Ngày 3/5, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hưng Yên giữ chức vụ Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

Cùng ngày, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tạ Anh Tuấn đã trao quyết định của Bộ Tài chính điều động, bổ nhiệm ông Đào Thái Phúc, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội giữ chức Giám đốc Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước.

Chiều 3/5, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Nguyễn Quang Vinh đã trao quyết định của Bộ Tài chính điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Hà, Giám đốc Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước giữ chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hưng Yên.

Chúc mừng 3 cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm, lãnh đạo Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước đề nghị các đồng chí trên cương vị mới tích cực phát huy phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm công tác của bản thân, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, công chức trong đơn vị; phối hợp hiệu quả với các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.