In bài viết

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Tổng cục Hải quan

(Chinhphu.vn) – Tổng cục Hải quan vừa tổ chức công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

13/06/2019 18:19

Ngày 12/6, tại trụ sở Cục Hải quan Cao Bằng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình tổ chức lễ công bố, trao Quyết định 1556/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan điều động ông Hoàng Khánh Hòa, Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Cao Bằng từ ngày 15/6/2019.

Được biết, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã có quyết định điều động Cục trưởng Cục Hải quan Cao Bằng Đàm Viết Nghị về công tác tại Tổng cục Hải quan từ ngày 15/6/2019.

Cùng ngày 12/6, tại Cục Hải quan Hà Nam Ninh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái cũng công bố và trao quyết định số 1616/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan điều động ông Trịnh Mạc Linh, Phó Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan về làm Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh.

Trước đó, ngày 11/6, tại Cục Hải quan Lạng Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình đã trao Quyết định số 1566/QĐ-TCHQ ngày 30/5/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn./.