In bài viết

Điều động, bổ nhiệm Trợ lý Chủ tịch nước

(Chinhphu.vn) – Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các Quyết định bổ nhiệm Trợ lý Chủ tịch nước.

18/05/2021 12:36

Cụ thể, tại Quyết định số 688/QĐ-CTN, Chủ tịch nước điều động, bổ nhiệm đồng chí Cấn Đình Tài, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Trợ lý đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại Quyết định 689/QĐ-CTN, Chủ tịch nước điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Trợ lý đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.