In bài viết

Điều kiện áp dụng chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

(Chinhphu.vn) – Một trong số các nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt là lựa chọn nhà thầu để cung cấp một số dịch vụ cần cam kết lâu dài với nhà cung cấp (nhiều hơn 1 năm).

23/10/2019 14:02

Đơn vị ông Lê Hải Nam (Phú Thọ) có gói thầu thuê dịch vụ truyền dẫn phát sóng kênh truyền hình trên vệ tinh, nguồn vốn chi thường xuyên. Năm 2018 đã áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng hết tháng 8/2019.

Ông Nam hỏi, theo Khoản 20, Điều 3 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 8/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ thì gói thầu này khi hết thời gian thực hiện hợp đồng có được áp dụng hình thức chỉ định thầu trong trường hợp đặc biệt hay không? Quy trình thực hiện như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 20, Điều 3 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg quy định một trong số các nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt là lựa chọn nhà thầu để cung cấp một số dịch vụ cần cam kết lâu dài với nhà cung cấp (nhiều hơn 1 năm) như: Dịch vụ thuê đường truyền, nhà trạm; thuê hạ tầng kỹ thuật; thuê phần mềm; thuê tên miền, máy chủ và dịch vụ lưu trữ dữ liệu điện tử; dịch vụ hỗ trợ bảo hành, vận hành hệ thống phần cứng, phần mềm, dịch vụ hỗ trợ người dùng (call center)….

Đối với trường hợp của ông Nam, nếu gói thầu của ông thuộc trường hợp nêu trên thì được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, quy trình lựa chọn nhà thầu thực hiện theo Khoản 8, Điều 4 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg.

Chinhphu.vn