In bài viết

Điều kiện bán lại nhà mua theo gói 30.000 tỷ đồng

(Chinhphu.vn) - Bà Lê Bình (TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Căn hộ vay gói 30.000 tỷ đồng để mua có được phép bán lại không? Nếu được bán lại thì phải bảo đảm những yêu cầu gì của bên mua và bên bán?

04/03/2017 10:02

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 và Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 21/8/2014. Trong đó giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại Nhà nước dành một lượng vốn khoảng 30.000 tỷ đồng cho các đối tượng thu nhập thấp, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vay để thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 hoặc nhà ở có giá trị hợp đồng mua bán không vượt quá 1,05 tỷ đồng với lãi suất thấp kỳ hạn trả nợ phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng.

Như vậy, các đối tượng thu nhập thấp, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang khi mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại có quy mô nhỏ, giá thấp đều được vay vốn ưu đãi từ gói tín dụng hỗ trợ 30.000 tỷ đồng.

Trường hợp vay gói tín dụng hỗ trợ 30.000 tỷ đồng để mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 hoặc nhà ở có giá trị hợp đồng mua bán không vượt quá 1,05 tỷ đồng thì người mua phải thực hiện đầy đủ các cam kết đã thống nhất trong hợp đồng mua, bán nhà ở với chủ đầu tư dự án và hợp đồng tín dụng với các tổ chức tín dụng được giao thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP.

Người mua nhà chỉ được bán lại nhà ở đã mua sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bán nhà ở xã hội phải nộp tiền sử dụng đất

Trường hợp vay gói tín dụng hỗ trợ 30.000 tỷ đồng để mua nhà ở xã hội mà nay có nhu cầu bán lại thì người mua phải thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo đó, tại Khoản 4, 5, Điều 19 của Nghị định quy định, người mua nhà ở xã hội không được chuyển nhượng nhà ở dưới mọi hình thức trong thời gian tối thiểu là 5 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua nhà ở theo hợp đồng đã ký với bên bán; chỉ được phép bán lại sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Kể từ thời điểm người mua nhà ở xã hội được phép bán nhà ở xã hội cho các đối tượng có nhu cầu thì ngoài các khoản phải nộp khi thực hiện bán nhà ở theo quy định của pháp luật, bên bán căn hộ nhà chung cư phải nộp cho Nhà nước 50% giá trị tiền sử dụng đất được phân bổ cho căn hộ đó; trường hợp bán nhà ở xã hội thấp tầng liền kề phải nộp 100% tiền sử dụng đất, tính theo giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm bán nhà ở.

Trong thời hạn chưa đủ 5 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua nhà ở xã hội, nếu bên mua có nhu cầu bán lại nhà ở xã hội thì chỉ được phép bán lại cho Nhà nước, hoặc bán lại cho chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội hoặc bán lại cho đối tượng được mua nhà ở xã hội với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Ngoài ra, người mua phải thực hiện đầy đủ các cam kết đã thống nhất trong hợp đồng mua, bán với chủ đầu tư dự án và hợp đồng tín dụng với các tổ chức tín dụng đã cho vay trước khi bán lại nhà ở đã mua.

Chinhphu.vn