In bài viết

Điều kiện bệnh binh được miễn, giảm tiền sử dụng đất

(Chinhphu.vn) - Bố của ông Nguyễn Xuân Tín (Bình Dương) đang hưởng chế độ bệnh binh mất sức trên 85%. Hiện bố ông đứng tên 800m 2 đất, trong đó có 300m 2 thổ cư. Ông Tín hỏi, nếu bố ông muốn chuyển toàn bộ đất sang đất thổ cư thì có phải đóng thuế không?

26/10/2016 08:02

Về vấn đề này, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương có ý kiến như sau:

Quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của UBND tỉnh Bình Dương.

Theo Khoản 1, Điều 2 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND thì việc miễn, giảm tiền sử dụng đất theo Quy định này chỉ được thực hiện một lần đối với một hộ gia đình hoặc cá nhân; mức miễn, giảm được tính theo diện tích đất thực tế sử dụng nhưng tối đa không vượt quá hạn mức đất ở cho hộ gia đình, cá nhân do UBND tỉnh quy định tại thời điểm nộp đủ hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất; trừ trường hợp mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

Căn cứ quy định trên, trường hợp bố ông xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần đất 500m2 còn lại của thửa đất mà bố ông đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì:

- Nếu bố ông đã được miễn, giảm tiền sử dụng đất thì lần xin chuyển mục đích sử dụng đất này, bố ông sẽ không được miễn, giảm tiền sử dụng đất nữa.

- Nếu bố ông chưa được miễn, giảm tiền sử dụng đất lần nào, thì theo Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND, "Mức miễn, giảm được tính theo diện tích đất thực tế sử dụng nhưng tối đa không vượt quá hạn mức đất ở cho hộ gia đình, cá nhân do UBND tỉnh quy định tại thời điểm nộp đủ hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất".

Theo Điều 4 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 9/10/2014 của UBND tỉnh Bình Dương, quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở:

"1. Hạn mức giao đất ở

a) Các phường trong thị xã, thành phố: Hạn mức không quá 160m2;

b) Các thị trấn trong huyện: Hạn mức không quá 200m2;

c) Các xã còn lại: Hạn mức không quá 300m2.

2. Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở

a) Các phường trong thị xã, thành phố: Hạn mức không quá 160m2;

b) Các thị trấn trong huyện: Hạn mức không quá 200m2;

c) Các xã còn lại: Hạn mức không quá 300m2".

Như vậy, bố ông Tín có 800m2 đất, trong đó đã có 300m2 đất ở, khi chuyển mục đích sử dụng 500m2 còn lại sang đất ở, nếu được miễn giảm thì phần diện tích tối đa được xét miễn giảm là 300m2 tùy thuộc vào địa chỉ thửa đất, phần còn lại phải nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử đụng đất.

Thủ tục xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất

Theo Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND, trình tự thủ tục đề nghị xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất như sau:

Lập 3 bộ hồ sơ gửi UBND cấp xã nơi có đất để được xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất (theo mẫu).

- Bản sao các loại giấy tờ sau: Sổ hộ khẩu; các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm; các giấy tờ về việc được chuyển mục đích sử dụng từ đất khác sang đất ở.

Bản sao các loại giấy tờ nêu trên là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực; trường hợp bản sao không có chứng thực thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

Trường hợp người sử dụng đất không có hộ khẩu thường trú tại nơi có đất thì phải có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú về việc chưa được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo diện người có công với cách mạng.

Như vậy, ông Tín có thể đối chiếu với quy định trên để áp dụng với trường hợp của gia đình ông.

Để được hướng dẫn cụ thể cũng như giải đáp những thắc mắc, ông có thể liên hệ trực tiếp Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương (địa chỉ: Số 469 Đại lộ Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Khi liên hệ đề nghị ông mang theo tài liệu, hồ sơ có liên quan đến vụ việc.

Chinhphu.vn