In bài viết

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ da liễu

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Hương (Thái Bình) có bằng bác sĩ đa khoa, nay bà muốn học chuyên khoa da liễu, vậy bà có phải xin cấp chứng chỉ hành nghề không? Nếu cần thì bà thực hành 18 tháng tại khoa bất kỳ của bệnh viện huyện cũng được, hay bắt buộc phải ở khoa da liễu?

26/06/2021 07:02

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Thời gian thực hành đối với bác sĩ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 24 Luật Khám bệnh, chữa bệnh:

“Điều 24. Xác nhận quá trình thực hành

1. Người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam, trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:

a) 18 tháng thực hành tại bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) đối với bác sĩ”.

Do vậy, để được cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động động chuyên môn là chuyên khoa da liễu thì người hành nghề phải thực hành khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa da liễu tại bệnh viện.

Chinhphu.vn