In bài viết

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chẩn đoán hình ảnh

(Chinhphu.vn) – Ông Lâm Thái (Đắk Lắk) hỏi, bác sĩ đa khoa muốn theo chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh thì cần những gì để được cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ chẩn đoán hình ảnh?

17/02/2023 08:02

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Để được cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ chẩn đoán hình ảnh thì cần các điều kiện: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa; chứng chỉ định hướng chuyên khoa 6 tháng trở lên tuyển sinh trước 7/9/2019; 18 tháng thực hành về chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh; có bằng tốt nghiệp nội trú, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 về chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh.

Chinhphu.vn