In bài viết

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Hương Thảo (TPHCM) là cử nhân điều dưỡng, đang công tác tại khoa y của một trường cao đẳng có đào tạo ngành điều dưỡng. Bà Thảo hỏi, bà có đủ điều kiện được cấp Chứng chỉ hành nghề điều dưỡng không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

29/11/2016 10:02

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn, điều dưỡng là một trong những văn bằng chuyên môn được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 24 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định, điều dưỡng phải qua thời gian thực hành 9 tháng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các điều kiện khác theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 41/2011/TT-BYT.

Nếu bà Thảo công tác tại khoa y trường cao đẳng nhưng chưa thực hành công tác điều dưỡng đủ 9 tháng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì chưa đủ điều kiện về thời gian thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề.

Chinhphu.vn