In bài viết

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề gây mê hồi sức

(Chinhphu.vn) – Bà Lê An (Tiền Giang) có chứng chỉ hành nghề nội khoa. Bà An hỏi, sau khi học thạc sĩ gây mê hồi sức thì bà có được cấp chứng chỉ hành nghề gây mê hồi sức không?

19/10/2022 08:02

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Theo Điều 15 của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, quy định về nguyên tắc đăng ký hành nghề: "Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề phải đăng ký thực hành phù hợp với văn bằng chuyên môn được đào tạo".

Do vậy, người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khi đã được cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn nội khoa, sau khi hoàn thành khóa học và được cấp văn bằng thạc sỹ chuyên ngành gây mê hồi sức, nếu muốn được cấp bổ sung hoặc thay thế phạm vi hoạt động chuyên môn là gây mê hồi sức cần thực hành thực hành 18 tháng theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 24 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Chinhphu.vn