In bài viết

Điều kiện cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ

(Chinhphu.vn) – Ông Vũ Thế Diệp làm việc tại Công ty CP Tự động hóa Tân Phát (Đắk Lắk), với thương hiệu TPA, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ gồm: Thiết kế các ứng dụng về Robot công nghiệp, cánh tay robot công nghiệp; thiết kế, chế tạo các dây chuyền sản xuất tự động trong nhiều ngành nghề; tư vấn các giải pháp về tự động hóa cho từng nhà máy sản xuất.

13/07/2020 11:02

Ông Diệp hỏi, với năng lực kinh doanh như vậy thì TPA có thể đăng ký là doanh nghiệp khoa học công nghệ không?

Về vấn đề này, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk trả lời như sau:

Để doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cụ thể như sau:

- Được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

- Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP (Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; Quyết định giống cây trồng mới, giống vật nuôi mới, giống thủy sản mới, giống cây lâm nghiệp mới, tiến bộ kỹ thuật; Bằng chứng nhận giải thưởng đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ đã đạt được các giải thưởng về khoa học do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chủ trì, phối hợp tổ chức xét tặng giải thưởng hoặc đồng ý cho tổ chức xét tặng giải thưởng; Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước; Giấy xác nhận hoặc giấy thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách Nhà nước; Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ).

- Có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu.

Thông tin nội dung câu hỏi của ông Diệp về Công ty TPA chỉ mới nói sơ lược về các lĩnh vực hoạt động của Công ty CP tự động hóa Tân Phát, đây là đơn vị mang đến các giải pháp tự động hóa trong công nghiệp đời sống. Nội dung thông tin về các sản phẩm cung cấp ra thị trường chưa làm rõ sản phẩm có thuộc Điều 6 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Vì vậy, Sở Khoa học và Công nghệ không có cơ sở để đánh giá năng lực Công ty có thể đăng ký doanh nghiệp khoa học và công nghệ hay không.

Để đăng ký thành lập được doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Công ty cần phải làm rõ được các thông tin sau: Chứng minh các sản phẩm, thiết kế các ứng dụng về robot công nghiệp, cánh tay robot công nghiệp; thiết kế chế tạo các dây chuyền sản xuất tự động trong nhiều ngành nghề… được hình thành hoặc ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận, văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ… được quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

Chinhphu.vn