In bài viết

Điều kiện cấp giấy phép lái xe hạng A1

(Chinhphu.vn) – Ông Trần Quang Định bị cứng đầu gối chân phải nhưng vẫn đi được xe máy. Ông Định hỏi, ông có được cấp bằng lái xe hạng A1 không?

30/03/2018 11:02

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Theo Điều 9 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, người học lái xe phải nộp Hồ sơ học lái xe, trong đó có giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

Việc xem xét có đủ sức khỏe để điều khiển mô tô hạng A1 thuộc thẩm quyền của các cơ sở y tế có thẩm quyền quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải, quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe.

Để xác định ông Trần Quang Định có đủ điều kiện về sức khỏe hay không, đề nghị ông đến cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe cho người lái xe, để được khám và cấp Giấy khám sức khỏe. Nếu Giấy khám sức khỏe kết luận đủ điều kiện điều khiển mô tô hạng A1, ông Định có quyền được học và cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1.

Chinhphu.vn