In bài viết

Điều kiện cấp lưu hành cho xe điện 4 bánh nhập khẩu

(Chinhphu.vn) - Bà Hà Thị Ngọc Loan (TP. Hồ Chí Minh) muốn nhập khẩu xe điện 4 bánh đã qua sử dụng. Bà hỏi, phương tiện này có giới hạn thời gian đã sử dụng khi nhập về không và có được cấp giấy đăng kiểm và đăng ký biển số để lưu hành không?

02/03/2017 08:02

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Xe điện 4 bánh là một loại phương tiện được quản lý chất lượng tại Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải. Thông tư này quy định cụ thể về việc kiểm tra với xe tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế và xe không tham gia giao thông.

Xe tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế là xe chỉ hoạt động trên tuyến đường và thời gian theo quy định của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các xe nhập khẩu muốn tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế phải tiến hành kiểm tra và thử nghiệm theo quy định, nếu xe đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe chở người bốn bánh có gắn động cơ để giải quyết thủ tục nhập khẩu và đăng ký biển số.

Xe không tham gia giao thông là xe chỉ hoạt động trên đường chuyên dùng nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Các xe nhập khẩu không tham gia giao thông được kiểm tra theo quy định, nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe chở người bốn bánh có gắn động cơ dùng để giải quyết thủ tục nhập khẩu.

Ngoài ra, Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài đang được bổ sung, sửa đổi một số nội dung, trong đó có ý kiến đề nghị bổ sung nhóm xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và vật tư (linh kiện) đã qua sử dụng vào danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu (do nhóm phương tiện này không phải ô tô điện, chỉ tham gia trong phạm vi hạn chế, không được khuyến khích trong các hiệp định thương mại song phương, các thỏa thuận về hài hòa hóa tiêu chuẩn quốc tế và chứng nhận của ASEAN đồng thời để Việt Nam không trở thành bãi rác công nghiệp…).

Chinhphu.vn