In bài viết

Điều kiện chồng được hưởng trợ cấp khi vợ sinh con

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Văn Phước (Cà Mau) hỏi: Hiện có quy định về trợ cấp một lần trong trường hợp sinh con chỉ có người cha đóng BHXH không? Nếu có thì khi địa phương triển khai muộn tôi có được truy lĩnh không?

04/08/2016 09:20

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Điều 38 Luật BHXH và Điểm a, Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định, trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì cha được trợ cấp 1 lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Đối chiếu quy định trên, nếu vợ ông sinh con từ ngày 1/1/2016 trở đi mà ông đủ điều kiện nêu trên thì ông nộp hồ sơ đầy đủ theo Điều 101 Luật BHXH gồm: Bản sao Giấy khai sinh hoặc Bản sao Giấy Chứng sinh của con cho đơn vị ông làm việc để chuyển cơ quan BHXH giải quyết chế độ thai sản đối với ông theo quy định.

Nếu ông có đủ các điều kiện này mà chưa được nhận trợ cấp thai sản thì ông đến cơ quan BHXH tại địa phương để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định.

Chinhphu.vn