In bài viết

Điều kiện chứng chỉ hành nghề được thay đổi phạm vi hoạt động

(Chinhphu.vn) – Chồng bà Nguyễn Lan (TPHCM) học xong chương trình bác sĩ đa khoa, được cấp chứng chỉ hành nghề sản khoa. Năm 2019, chồng bà học 6 tháng định hướng nhi và làm việc tại bệnh viện nhi, có giấy xác nhận thực hành 18 tháng tại bệnh viện.

06/09/2023 11:02

Bà Lan hỏi, chồng bà có được thay đổi chứng chỉ hành nghề từ khám, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa chuyển sang khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nhi không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Việc cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề được hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 21/2020/TT-BYT. 

Chồng của bà đã có chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động là khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa, sau đó thực hành 18 tháng chuyên khoa nhi để có xác nhận thực hành khi đề nghị cấp thay đổi phạm vi từ khám, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa chuyển sang khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nhi là đủ điều kiện về thực hành để được cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn theo quy định.

Chinhphu.vn