In bài viết

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất lúa

(Chinhphu.vn) - Ông Doãn Xuân Dũng (Phú Thọ) có thửa đất mục đích sử dụng là đất LUK và Cây hàng năm khác. Hiện trạng đất là đất cạn, không có nước để trồng lúa và đang để không. Ông muốn xây nhà để trồng nấm dược liệu trong phòng mát.

22/12/2022 16:11

Ông Dũng hỏi, ông có được xây dựng như vậy không và nếu được thì có phải chuyển mục đích sử dụng không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa (đất nông nghiệp) sang đất phi nông nghiệp phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 57 Luật Đất Đai và phải căn cứ theo kế hoạch sử dụng đất hằng năm do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 52 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

"Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất".

Đề nghị liên hệ địa phương nơi có đất để giải quyết theo thẩm quyền và theo đúng quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn