In bài viết

Điều kiện chuyển nhượng vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài

(Chinhphu.vn) – Công ty cổ phần THT (Hà Nội) 100% vốn nhà đầu tư trong nước, chuyên sản xuất thiết bị y tế và kinh doanh bất động sản. Công ty muốn chuyển nhượng 60% vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài.

07/06/2019 08:02

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty hỏi, Công ty có thể chuyển nhượng vốn góp được không? Nếu được phải làm thủ tục như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

- Ngành, nghề “sản xuất thiết bị y tế”: Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO chỉ áp dụng đối với các ngành dịch vụ và không điều chỉnh đối với các ngành sản xuất.

Ngành, nghề nói trên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO, không bị hạn chế về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời pháp luật Việt Nam không có quy định cấm, hạn chế đối với việc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực sản xuất sản phẩm nêu trên (Điều 6, Luật Đầu tư 2014).

- Ngành, nghề “kinh doanh bất động sản”: Phạm vi kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại Khoản 3, Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính theo quy định tại Điều 26 Luật Đầu tư.

Chinhphu.vn