In bài viết

Điều kiện chuyển sang làm giáo viên tiểu học

(Chinhphu.vn) - Bà Huỳnh Thị Thanh Điệp (Trà Vinh) tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (cấp năm 2008). Bà đang công tác tại bệnh viện, hưởng lương bậc 3 (hệ số 3,33). Do hoàn cảnh gia đình nên bà Điệp có nguyện vọng chuyển công tác về dạy tin học tại trường tiểu học.

30/11/2022 10:02

Sở Y tế đã chấp thuận cho bà chuyển công tác và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng chấp thuận nhận bố trí bà làm giáo viên dạy tin học. Bà Điệp hỏi, trường hợp của bà có chuyển qua làm giáo viên được không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Trường hợp của bà Huỳnh Thị Thanh Điệp nếu đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm dự kiến được tiếp nhận; được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền quản lý và cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, không trong thời gian tập sự, thử việc, thời gian thi hành kỷ luật thì có thể chuyển tới vị trí công tác mới. 

Khi chuyển công tác thì không thực hiện chế độ thôi việc theo quy định tại Điểm a, Khoản 4 Điều 57 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Chinhphu.vn