In bài viết

Điều kiện chuyển viên chức sang công chức không qua thi tuyển

(Chinhphu.vn) – Năm 2011, ông Nguyễn Minh Phú (Quảng Nam) được tiếp nhận vào viên chức, ngạch cán sự (01.004) làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập. Năm 2012, ông có bằng đại học nhưng đến năm 2020 mới thi và được bổ nhiệm ngạch chuyên viên (01.003).

11/12/2021 08:02

Nay, địa phương ông Phú có thông báo chuyển viên chức sang công chức không thông qua thi tuyển. Ông Phú hỏi, vậy ông có đáp ứng yêu cầu về trình độ không? Ông có 5 năm làm việc tại vị trí yêu cầu trình độ đại học, vậy, 5 năm tính từ ngày có bằng đại học hay tính từ thời điểm được bổ nhiệm ngạch chuyên viên?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1, 2 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định công chức, viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập phải có đủ 5 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển thì thuộc trường hợp được tiếp nhận vào làm công chức.

Do đó, trường hợp của ông phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm cần tuyển để thực hiện việc tiếp nhận vào làm công chức theo đúng quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn