In bài viết

Điều kiện đặc thù trong tuyển dụng giáo viên tiếng Anh

(Chinhphu.vn) – Em gái của bà Hoàng Hồng Lựu đã tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành tiếng Pháp hệ chính quy và văn bằng 2 tiếng Anh hệ tại chức. Bà Lựu hỏi, em gái bà có đủ điều kiện dự tuyển giáo viên tiếng Anh từ cấp tiểu học đến cấp trung học cơ sở không? Nếu được thì cần thêm văn bằng chứng chỉ gì?

23/09/2020 09:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Ngoài quy định chung về các điều kiện để đăng ký dự tuyển viên chức, điều kiện để được tuyển dụng làm giáo viên dạy tiếng Anh các cấp học còn có thêm những điều kiện đặc thù.

Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008–2020” và Công văn số 792/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25/2/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện yêu cầu cơ bản về năng lực giáo viên tiếng Anh phổ thông quy định giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học và trung học cơ sở cần năng lực tiếng Anh bậc 4 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Các chương trình đào tạo giáo viên ngoại ngữ của các trường đại học, cao đẳng chuyên ngữ hiện tại phần lớn đã xây dựng theo chuẩn đầu ra phù hợp với yêu cầu về năng lực tiếng Anh theo quy định tại Quyết định số 1400/QĐ-TTg (sinh viên tốt nghiệp các trường cao đẳng chuyên ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4, tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngữ đạt trình độ bậc 5).

Ngoài ra, theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập và Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập, đối với giáo viên dạy ngoại ngữ cấp tiểu học thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 và đối với giáo viên dạy ngoại ngữ cấp trung học cơ sở thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 3 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

Như vậy, ứng viên dự tuyển cần đạt các yêu cầu trên để đủ điều kiện trở thành giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học và trung học cơ sở.

Tuy nhiên, yêu cầu cụ thể trong tuyển dụng đội ngũ giáo viên từng địa phương là do Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền) xem xét, quyết định.

Chinhphu.vn