In bài viết

Điều kiện để xác nhận người bị nhiễm chất độc hóa học

(Chinhphu.vn) – Ông Đinh Lý Hải nhập ngũ sau năm 1975, công tác tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận, trực tiếp làm nhiệm vụ xử lý chất độc CS tồn đọng sau chiến tranh ở các khu phi quân sự và vùng căn cứ cách mạng.

23/11/2017 07:02

Hiện nay ông bị các loại bệnh như Tiểu đường Tuýp 2, Tim mạch.... nhưng không được hưởng chế độ đối với người bị nhiễm chất độc hóa học. Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, ông Hải đề nghị được xem xét để hưởng chế độ.

Về vấn đề này, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Điều 39 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, quy định về điều kiện để xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học:

- Đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ ngày 1/8/1961 đến 30/4/1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học ở chiến trường B, C, K (kể cả 10 xã: Vĩnh Quang, Vĩnh Giang, Vĩnh Tân, Vĩnh Thành, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn và Vĩnh Thủy thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

- Do nhiễm chất độc hóa học dẫn đến một trong các trường hợp bệnh tật sau: Mắc bệnh theo danh mục bệnh tật do Bộ Y tế quy định làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; Vô sinh; Sinh con dị dạng, dị tật theo danh mục dị dạng, dị tật do Bộ Y tế quy định.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp ông Đinh Lý Hải nhập ngũ sau năm 1975, không đủ điều kiện để xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Chinhphu.vn