In bài viết

Điều kiện đưa thuốc bảo vệ thực vật ra thị trường

(Chinhphu.vn) - Công ty ông Nguyễn Ngọc (Long An) nhập khẩu nguyên liệu và sản xuất thuốc bảo vệ thực vật. Hiện tại các sản phẩm của công ty đều kiểm nghiệm chất lượng ở Trung tâm III, sau đó công ty thực hiện công bố hợp quy và gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được chứng nhận tiếp nhận hợp quy.

10/10/2023 09:20

Ông Ngọc hỏi, trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường công ty ông có cần phải đề nghị và được các tổ chức thực hiện chứng nhận hợp quy sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật hay không? Nếu không thực hiện thì sẽ bị xử phạt theo Nghị định nào?

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Về việc được phép đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường, tại Điều 13 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN quy định:

Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận được chỉ định thì:

Đối với sản phẩm, hàng hoá sản xuất trong nước: "Sau khi có Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân được phép lưu thông hàng hoá".

Đối với hàng hoá nhập khẩu: "Sau khi có Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu, tổ chức, cá nhân nộp bản sao y chính Thông báo này cho cơ quan để thông quan hàng hoá".

Vậy, công ty căn cứ quy định nêu trên để thực hiện việc đưa thuốc bảo vệ thực vật ra lưu thông đúng quy định của pháp luật.

Về xử phạt vi phạm hành chính đối với vi phạm quy định về hợp quy, các hành vi vi phạm quy định về hợp quy bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 19 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 1/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 33 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử.

Chinhphu.vn