In bài viết

Điều kiện được bồi thường về đất

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Cương (Thái Nguyên) đang ở tại thửa đất có 140 m2 thổ cư. Toàn bộ đất của ông trong diện thu hồi để thực hiện dự án đường giao thông và ông được bố trí tái định cư.

15/06/2023 15:45

Tuy nhiên, do khu tái định cư chưa được xây dựng nên ông Cương được chính quyền (cấp thành phố) tạo điều kiện cho chuyển mục đích sử dụng đất và cho phép xây nhà trên một thửa đất nông nghiệp khác (trong khi chờ đợi khu tái định cư được xây dựng).

Ông Cương đã xây nhà để ở trên thửa đất nông nghiệp này (thửa đất này được chính quyền cho phép xây dựng và đã đưa vào tờ trình chuyển mục đích sử dụng đất gửi tỉnh phê duyệt).

Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh không phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất thửa đất của ông. Hiện tại, thửa đất mới ông đang ở lại nằm trong quy hoạch dự án và ông lại bị thu hồi phần đất này. Theo thông báo của chính quyền địa phương thì ông không được bố trí tái định cư nữa.

Ông Cương hỏi, ông có được bố trí tái định cư khi nhà nước thu hồi đất hay không? Và ông có được đền bù chi phí xây dựng nhà hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung hỏi của ông là trường hợp cụ thể do không có hồ sơ kèm theo nên Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất không có cơ sở trả lời cụ thể.

Về một số quy định pháp luật có liên quan như sau:

Tại Khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 đã quy định "Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất".

Tại Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 quy định điều kiện được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Tại Điều 79 Luật Đất đai năm 2013 đã quy định việc bồi thường về đất ở khi Nhà nước thu hồi đất.

Tại các Điều 14, 52, 57, 59 và Điều 180 Luật Đất đai năm 2013 đã quy định về chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. 

Đề nghị ông nghiên cứu quy định của pháp luật nêu trên và liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Nguyên để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn