In bài viết

Điều kiện được cấp thẻ BHYT cựu chiến binh

(Chinhphu.vn) – Ông Trần Bá Cao (Hà Nội) nhập ngũ tháng 2/1995. Tháng 2/1997, ông được cử đi học lớp sĩ quan dự bị. Tháng 7/1997, ông xuất ngũ với quân hàm thiếu úy và hiện là hội viên Hội cựu chiến binh của phường. Ông mua BHYT hộ gia đình. Ông Cao hỏi, ông có được cấp thẻ BHYT cho đối tượng cựu chiến binh mã 2 không và nếu được thì cần giấy tờ gì?

12/11/2020 07:02

Người được cấp thẻ BHYT cựu chiến binh phải thuộc đối tượng quy định tại Pháp lệnh Cựu chiến binh

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Điều 2 Pháp lệnh Cựu chiến binh quy định đối tượng cựu chiến binh là công dân nước CHXHCN Việt Nam đã tham gia đơn vị vũ trang chiến đấu chống ngoại xâm giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã nghỉ hưu, chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ, bao gồm:

Cán bộ, chiến sĩ đã tham gia các đơn vị vũ trang do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức trước cách mạng tháng 8/1945;

Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng, biệt động đã tham gia kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế;

Cán bộ, chiến sĩ, dân quân, tự vệ, du kích, đội viên đội công tác vũ trang vùng địch tạm chiếm đã tham gia chiến đấu chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc;

Công nhân viên quốc phòng đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc;

Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, dân quân, tự vệ đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo nội dung trình bày thì ông không thuộc một trong các trường hợp nêu trên, do đó ông không được cấp thẻ BHYT theo đối tượng cựu chiến binh mã quyền lợi 2.

Chinhphu.vn