In bài viết

Điều kiện được điều chỉnh mã quyền lợi hưởng BHYT

(Chinhphu.vn) - Ông Hoàng Kim Tuyến (Đắk Lắk) có thời gian nhập ngũ từ tháng 6/1980 đến tháng 6/1985, làm nghề lái xe. Ông Tuyến hỏi, từ tháng 6/1985 đến nay ông chuyển ngành làm lái xe của Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk thì ông có được đổi thẻ BHYT từ mã H4 sang mã H2 không?

29/10/2021 15:02

Được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 15 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Do đó, trường hợp của ông đang đóng và được cấp thẻ BHYT theo nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng. Đồng thời, nếu ông có thời gian nhập ngũ từ tháng 6/1980 đến tháng 6/1985 được xác định là Cựu chiến binh (có mức hưởng BHYT cao hơn) thì ông cung cấp giấy tờ chứng minh (một trong các loại giấy tờ: Quyết định phục viên hoặc xuất ngũ, hoặc quyết định chuyển ngành) theo hướng dẫn tại Điều 23 Văn bản số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT để cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi quản lý thu, cấp thẻ BHYT đối với cán bộ, công chức thuộc Hội Cựu chiến tỉnh Đắk Lắk điều chỉnh mã quyền lợi hưởng theo quy định.

Chinhphu.vn