In bài viết

Điều kiện được giám sát thi công công trình cấp IV

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn An Bình (Đà Nẵng) là cán bộ thuộc ban quản lý dự án, nay ban quản lý dự án tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình do mình làm chủ đầu tư (công trình cấp IV). Hiện tại ông Bình chưa có chứng chỉ hành nghề giám sát.

14/04/2019 08:02

Ông Bình hỏi, ông có thể làm giám sát viên - giám sát thi công các công trình cấp IV hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng thì “cá nhân không có chứng chỉ hành nghề được tham gia các hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động và không được hành nghề độc lập, không được đảm nhận chức danh theo quy định của Luật Xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề”.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Xây dựng 2014 thì chức danh giám sát thi công xây dựng yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề. Do đó, ông Nguyễn An Bình không được làm giám sát viên - giám sát thi công các công trình cấp IV khi chưa có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Chinhphu.vn