In bài viết

Điều kiện được tính thời gian nhập ngũ để xét nâng lương

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Ngọc Minh Thiện (Long An) công tác tại Ban Quản lý ruộng đất tỉnh từ tháng 9/1989. Tháng 9/1991, ông trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Tháng 9/1994, ông được Ban Tổ chức chính quyền ra quyết định tiếp nhận bộ đội xuất ngũ về cơ quan cũ, ngạch A2N1 (bộ đội xuất ngũ); hệ số lương 1,55.

11/03/2022 08:02

Ông Thiện công tác tại cơ quan đến nay (hiện hệ số lương là 4,32; ngạch địa chính viên hạng III). Ông Thiện hỏi, ông có được tính thời gian phục vụ tại ngũ vào thời gian nâng lương thường xuyên không?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức tham gia nghĩa vụ quân sự theo Luật Nghĩa vụ quân sự kể từ ngày 15/8/2021 (ngày Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ có hiệu lực thi hành) được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Long An thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Long An (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Chinhphu.vn