In bài viết

Điều kiện được tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ theo khung 6 bậc

(Chinhphu.vn) – Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Trong đó, Bộ đề xuất rõ điều kiện được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ.

02/11/2015 10:25

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, để được cho phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ, trung tâm đánh giá năng lực ngoại ngữ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập, trường đại học có đào tạo ngành ngoại ngữ, Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị tổ chức thi) phải có đủ các điều kiện sau đây: 1- Có một bộ phận chuyên trách về tổ chức thi ngoại ngữ (bộ phận chuyên trách).

2- Có đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ hỗ trợ, kỹ thuật viên, giám khảo đáp ứng các yêu cầu về số lượng, trình độ để tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ. Trong đó, có ít nhất 1 lãnh đạo của bộ phận chuyên trách đáp ứng yêu cầu theo quy định; có đủ đội ngũ giám khảo cơ hữu đáp ứng các yêu cầu theo quy định, trong đó có ít nhất 10 giám khảo chấm thi nói và viết đối với mỗi ngoại ngữ; có đội ngũ kỹ thuật viên đáp ứng yêu cầu để sử dụng các thiết bị tin học, âm thanh, video phục vụ cho việc tổ chức thi và chấm thi.

3- Có môi trường sư phạm, an toàn cho công tác tổ chức thi; có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng theo quy định.

4- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các đơn vị tổ chức thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dự thảo nêu rõ, sau thời hạn 1 năm kể từ ngày có quyết định cho phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, nếu đơn vị tổ chức thi không triển khai hoạt động thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thu hồi việc cho phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ.

Công khai quyết định cho phép tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ

Theo dự thảo, đơn vị tổ chức thi lập hồ sơ theo quy định gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu có đủ điều kiện, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ; nếu không đủ điều kiện thì Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo cho trường đại học, Sở Giáo dục và Đào tạo biết lý do.

Dự thảo nêu rõ, quyết định cho phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ được công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của đơn vị tổ chức thi ngay sau khi được ban hành.

Dự thảo nêu rõ yêu cầu đối với cán bộ quản lý, giám khảo như sau:

Đối với lãnh đạo bộ phận chuyên trách: 1- Có năng lực quản lý; 2- Có bằng thạc sĩ trở lên; có năng lực ngoại ngữ đạt cấp độ B2 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngoại ngữ (hoặc Bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) trở lên của 1 trong 7 ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Hàn, Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc.

Giám khảo phải có chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ chấm thi viết và chấm thi nói theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tuệ Văn