In bài viết

Điều kiện được xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Hương Thanh (TPHCM) ký hợp đồng vay ngân hàng để mua đất. Nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, gia đình bà gặp khó khăn trong việc trả lãi khoản vay. Bà Thanh đề nghị cơ quan chức năng xem xét có chính sách hỗ trợ cho những trường hợp như bà tạm dừng đóng các khoản lãi vay.

19/08/2021 16:02

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 và Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 2/4/2021 (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2020/TT-NHNN) quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Theo đó, khách hàng được tổ chức tín dụng đánh giá đáp ứng các điều kiện như:

- Không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19;

- Có khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại;

- Khoản vay, cho thuê tài chính phát sinh nghĩa vụ nợ, trả nợ gốc, lãi trong thời gian quy định (nợ phát sinh trước ngày 10/6/2021,…) thì được tổ chức tín dụng xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định.

Việc xem xét việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi,…thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng. Theo đó, đề nghị bà Thanh làm việc với các tổ chức tín dụng để được xem xét xử lý theo đúng quy định. 

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang tổng hợp các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp để tiếp tục xây dựng các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Chinhphu.vn