In bài viết

Điều kiện giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ

(Chinhphu.vn) – Bác của bà Đinh Thị Ngọc (Hà Nội) đi bộ đội, hy sinh năm 1975, gia đình có lưu giữ giấy chứng tử, Bằng Tổ quốc ghi công. Bố của bà Ngọc đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ. Gia đình đã đi tìm hài cốt liệt sĩ nhưng không thấy.

12/07/2021 08:02

Bà Ngọc tìm hiểu thông tin và được biết tại nghĩa trang Long Thành, tỉnh Đồng Nai có phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Bính, sinh năm 1956, ngày hy sinh 27/4/1975, nguyên quán huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội. Các thông tin này trùng khớp với thông tin về bác của bà Ngọc, chỉ khác họ và từ trước chưa có ai đến nhận.

Bà Ngọc hỏi, gia đình bà muốn giám định ADN để xác định có phải là hài cốt của bác bà hay không thì cần làm thủ tục gì?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tra cứu trên Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, một liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai có quản lý ngôi mộ số 9, hàng 6, lô N, khu N với thông tin khắc trên bia mộ như sau: Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1954, nguyên quán: Xã Thanh Trì, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Đơn vị: C1 - D1E101F325QĐ9. Hy sinh: 26/4/1975.

Ngôi mộ này là mộ liệt sĩ đủ thông tin nên không thực hiện việc giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Chinhphu.vn