In bài viết

Điều kiện giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc là em ruột

(Chinhphu.vn) - Để được giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc là em ruột (16 tuổi) thì người này phải là cá nhân không nơi nương tựa, hiện do người nộp thuế nuôi dưỡng và không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

31/10/2019 09:02

Công ty của bà Dương Thị Mỹ Hạnh (Quảng Nam) có lao động đăng ký giảm trừ gia cảnh cho những người phụ thuộc như sau:

- Người phụ thuộc là em ruột, năm nay 16 tuổi, gia đình thuộc hộ nghèo, ba mẹ trong độ tuổi lao động.

Hồ sơ người nộp thuế gửi gồm: Bản sao CMND của người phụ thuộc, bản sao sổ theo dõi trợ cấp hộ nghèo, bản sao sổ hộ khẩu.

Bà Hạnh hỏi, trường hợp này có thuộc đối tượng được giảm trừ không? Và nếu được thì hồ sơ vậy đã đủ chưa?

- Người phụ thuộc là cha mẹ ruột/cha mẹ vợ ngoài độ tuổi lao động thì hồ sơ gồm: Bản sao CMND, bản sao sổ hộ khẩu (cùng hộ khẩu). Nếu không cùng hộ khẩu thì nộp giấy khai sinh của người nộp thuế để chứng minh quan hệ.

Như vậy hồ sơ đã đủ chưa? Có cần bổ sung bản cam kết thu nhập hay không?

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam trả lời vấn đề này như sau:

Điểm d, Điểm g, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân quy định:

“d) Người phụ thuộc gồm:

… d.4) Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại Điểm đ, Khoản 1 Điều này bao gồm:

d.4.1) Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.

… đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các Tiết d.2, d.3, d.4, Điểm d, Khoản 1 điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

… đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

… g) Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

… g.3) Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp hồ sơ chứng minh gồm:

- Bản chụp CMND;

- Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu), giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp công ty của bà Hạnh có người lao động đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc là em ruột (16 tuổi); theo đó, để được giảm trừ gia cảnh thì người em ruột này phải là cá nhân không nơi nương tựa, hiện do người nộp thuế đó nuôi dưỡng và không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Tuy nhiên, theo bà Hạnh trình bày thì người phụ thuộc này hiện vẫn còn ba mẹ trong độ tuổi lao động, do đó, trường hợp này không bảo đảm điều kiện “không nơi nương tựa” để người nộp thuế được giảm trừ gia cảnh.

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là ba mẹ thực hiện theo quy định tại Tiết g.3, Điểm g, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Chinhphu.vn