In bài viết

Điều kiện hộ kinh doanh tại Long An được hỗ trợ khó khăn

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Tấn Lộc (Bến Lức, Long An) là chủ của một hộ kinh doanh chuyên nuôi trồng và buôn bán các loại nấm ăn. Hiện tại do áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg ở các tỉnh nên việc tiêu thụ sản phẩm do các hộ kinh doanh sản xuất ra bị gián đoạn.

29/08/2021 08:02

Hiện gia đình ông Lộc chưa nhận được khoản trợ cấp nào. Ông Lộc đề nghị cơ quan chức năng xem xét tháo gỡ khó khăn cho gia đình ông.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An trả lời vấn đề này như sau:

Đối với chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, theo Điều 35 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19: “Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế; Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19”.

Trên cơ sở điều kiện hỗ trợ cho hộ kinh doanh, đề nghị ông Nguyễn Tấn Lộc liên hệ với UBND cấp xã nơi cư trú để được giải quyết. Nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ Chi cục thuế huyện Bến Lức theo số điện thoại 02723 891 907.

Chinhphu.vn