In bài viết

Điều kiện hộ kinh doanh tại Ninh Thuận được nhận hỗ trợ

(Chinhphu.vn) – Gia đình ông Nguyễn Tiến Luân (Ninh Thuận) bán cà phê và kinh doanh quán nhậu. Do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên tạm dừng hoạt động. Ông Luân đề nghị chính quyền hỗ trợ gia đình.

04/01/2022 11:02

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận trả lời như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 3544/KH-UBND ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; tất cả các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có khai báo thuế và phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đều được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Chương IX Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Vậy, ông Nguyễn Tiến Luân có thể liên hệ với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Ninh Hải để được hướng dẫn, giải thích chi tiết việc thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Chinhphu.vn